دسته بندی ها :
پاک گیاه ارگانیک

هدف برند پاک گیاه، حرکتی در جهت تولید با کیفیت گیاهان دارویی شامل کاشت، داشت، برداشت و فروش خانگی آنهاست.

پاک گیاه ارگانیک

جایگزینی مواد شیمیایی با مواد طبیعی

این برند، مجوز فعالیت مشاغل خانگی برای مهارت تولید گیاهان دارویی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به شماره 8967 را دارا می باشد. پاک گیاه سعی در ایجاد نگرشی متفاوت برای کاربرد گیاهان دارویی از جهت درمانی، آرایشی و بهداشتی و در ضمن ایجاد تحولی در تغذیه جامعه ایرانی دارد. اگر بتوانیم با فرهنگ سازی، به مرور بسیاری از مواد شیمیایی را با مواد طبیعی جایگزین کنیم، به یاری خدا شاهد تحولی بزرگ در سلامت جامعه خواهیم بود. البته چنین هدفی مستلزم ارائه گیاهانی با کیفیت صحیح و به دور از آلاینده ها می باشد.

 

تولید

سعی بر این است که روی کشت صحیح و (در حد امکان) ارگانیک گیاهان دارویی کنترل انجام شود. در این راستا، از هیچ گونه آفت زدا، علف کش، قارچ کش یا کود شیمیایی استفاده نمی شود. همه مراحل کار تولید، بطور دستی و با بهره گیری از نیروی انسانی انجام می شود. از ابتدای مرحله تولید نشاء، آماده کردن زمین، کاشت، وجین و برداشت بصورت کاملأ دستی انجام می شود. این نکته باعث می شود، از سوخت های فسیلی که روزی تمام خواهند شد، بسیار کمتر استفاده شود و در نتیجه از آلایندگی محیط زیست کاسته شود. مراحل تولید توسط متخصصین وکارشناسان گیاهان دارویی بصورت تخصصی و تجربی کنترل و نظارت می شود. چرا که یک محصول نهایی خوب مستلزم کنترل دقیق و کارشناسانه همه مراحل تولید از بذر یا نشاء گرفته تا بسته حاوی گیاه است.

دمنوش ارگانیک

پاک گیاه ارگانیک