رضایت مشتری و کیفیت کالا، دو عامل کلیدی در بقا و توسعه هر کسب و کاری است. بر این اساس جهت حفظ رضایت مشتریان و اطمینان از کیفیت محصولات، شرایط منعطفی جهت بازگشت کالا به ترتیب زیر  پیش بینی شده است.

شرایط بازگشت کالا

در شرایط زیر کالای خریداری شده قابل بازگشت می باشد:

  • اگر کالای خریداری شده از نظر کیفیت یا نحوه تحویل دارای وضعیت قابل قبول نباشد، شما می توانید ظرف 24 ساعت بعد از تحویل کالا درخواست بازگشت کالا کنید.

توجه: این محصولات بعد از بازگشت از چرخه فروش خارج خواهند شد.

  • اگر قبل از بازکردن بسته بندی سفارش، به هر دلیلی از خرید خود پشیمان شدید، می تواند ظرف 24 ساعت بعد از تحویل کالا درخواست بازگشت کالا کنید.

توجه: محصولاتی که طبق مندرجات بسته بندی ها، دارای  شرایط خاص نگهداری می باشند، قابل برگشت نمیباشند.

روش بازگشت کالا

جهت اعلام درخواست بازگشت کالا از یکی از کانالهای تماس زیر می توانید اقدام کنید. بعد از درخواست بازگشت کالا، نمایند آقاجو به شما مراجعه و نسبت با تحویل کالا و بازگشت مبلغ فاکتور اقدام خواهد کرد.

  • تلفن ثابت: 02122315089
  • تلفن همراه: 09394347407