برزک کاشان

برزک کاشان

 تپه تاریخی قلعه  جاده تفریحی سعد آباد  چشمه احمد آباد  آسیاب آبی:  موزه مردم شناسی برزک  

نمایش بیشتر
ابیانه

ابیانه

 پیشینه  وجه تسمیه  شکوه معماری  تاریخچه معماری:  محله های قدیمی  چشمه ها  خانقاه  آتشکده  غذاها  شغل مردم  

نمایش بیشتر
بازار کاشان

بازار کاشان

 اهمیت  پیشینه   بعد از زلزله  بخش ها  تیمچه امین الدوله  

نمایش بیشتر
بقعه امام زاده حبیب بن موسی کاشان

بقعه امام زاده حبیب بن موسی کاشان

 پیشینه  معماری  آرامگاه شاه عباس اول  

نمایش بیشتر
حمام سلطان امیر احمد کاشان

حمام سلطان امیر احمد کاشان

 پیشینه  معماری

نمایش بیشتر
مسجد آقابزرگ کاشان

مسجد آقابزرگ کاشان

 وجه تسمیه  پیرنشین ها  کتیبه مالیاتی  درب ورودی  راهروهای اطراف  ویژگی های خاص  حیات برف انداز  

نمایش بیشتر
خانه طباطبایی های کاشان

خانه طباطبایی های کاشان

 پیشینه  سبک معماری مرجع: راهنمای صوتی: راهنمای صوتی آقاجوگشت تصاویر: ایران گردی با مجید حاتمی

نمایش بیشتر
خانه های بروجردی ها

خانه های بروجردی ها

 اهمیت:  وجه تسمیه:  استاد علی مریم:  معماری:  بخش بیرونی:  بخش اندرونی:    

نمایش بیشتر
تپه سیلک کاشان

تپه سیلک کاشان

 پیشینه:  تپه های شمالی و جنوبی:  گورستان ها:  زیگورات:  دوره های تاریخی1:  دوره های تاریخی2: مرجع: راهنمای صوتی: راهنمای صوتی آقاجوگشت تصاویر: ایران گردی با مجید حاتمی

نمایش بیشتر
باغ فین کاشان

باغ فین کاشان

 پیشینه  عنصر آب  چگونگی ساخت و عملکرد فواره ها  عنصر درخت  عنصر ابنیه     مرجع: راهنمای صوتی: راهنمای صوتی آقاجوگشت تصاویر: ایران گردی با مجید حاتمی

نمایش بیشتر
X