کدام بنای تاریخی با هدف جابجایی پیکر مطهر امام علی (ع) ساخته شد؟

کدام بنای تاریخی با هدف جابجایی پیکر مطهر امام علی (ع) ساخته شد؟

راهنمای صوتی بیشتر در اپلیکیشن راهنمای صوتی آقاجوگشت:

نمایش بیشتر
X