دسته بندی ها :
باغ فین کاشان

 پیشینه

 عنصر آب

 چگونگی ساخت و عملکرد فواره ها

 عنصر درخت

 عنصر ابنیه

 

 

مرجع:

راهنمای صوتی: راهنمای صوتی آقاجوگشت

تصاویر: ایران گردی با مجید حاتمی

برچسب ها :